Chap-Yt

Chap-Yt bvba zorgt voor een milieubewuste recyclage van kostbare grondstoffen!

Afbraakwerken

Sinds 2 jaar heeft  de firma Chap-Yt bvba de afbraakwerkzaamheden van Emlyn NV overgenomen. Emlyn specialiseerde zich reeds 10 jaar in het slopen van kleine tot middelgrote gebouwen alsook het uitvoeren van binnensloopwerken. Voor meer info klik hier.

Recyclage Cellenbeton

Reeds vijf jaar wordt  er binnen onze firma onderzoek gevoerd naar de recyclagemogelijkheden van cellenbetonpuin.  In 2011 verkreeg Chapyt bvba een vergunning om jaarlijks 50.000 ton cellenbeton te verwerken. en werd er gestart met inname van cellenbetonpuin  van sloopwerven en sorteerinstallaties. Voor meer info klik hier.

Stabilisé Centrale

Chapyt is sinds 2013 leverancier van gebruiksklare chape-  en stabilisémengsels voor allerhande toepassingen. Voor meer info klik hier.