Sinds 2010 wordt  er binnen onze firma onderzoek gevoerd naar de recyclagemogelijkheden van cellenbetonpuin.  In 2011 verkreeg Chapyt bvba een vergunning om jaarlijks 50.000 ton cellenbeton te verwerken., en werd er gestart met inname van cellenbetonpuin  van sloopwerven en sorteerinstallaties.

Chap-yt accepteert  enkel zuiver cellenbeton dat ontdaan is van plastic, hout, roofing, asbesthoudende materialen  en ander restafval.  Buiten het gips dat vastkleeft aan de cellenbetonblokken mag er geen gips aanwezig zijn tussen het puin. Gipsblokken zoals Promonta en  gipsplaten zoals Gyproc zijn absoluut te vermijden. Gemengde vrachten worden dan ook altijd geweigerd.  Gips en cellenbeton hebben een compleet andere samenstelling en reageren bvb helemaal tegenovergesteld op water en cement.

 

De 2 voornaamste problemen van cellenbeton zijn de poreusiteit en de verhoogde uitloging van sulfaten. Voor beide problemen werd er intern een oplossing gevonden, waarna er verschillende toepassingen zich vooropstelden.

Chapyt Zand 0/4mm:  Het gerecycleerde zand wordt gedeeltelijk ingezet als zandvervanger van het klassieke Rijnzand 0/3 Special, als vervanger van schelde- en rijnzand in stabilisétoepassingen.

Iso Chapyt 4/12:     De granulaten die bekomen worden na het uitzeven van het zand  worden ingezet als vervanger van geëxpandeerde kleikorrels in droge toepassingen zoals wederaanvullingen bij renovaties en isolerende uitvullingslagen onder betonplaten en dakdichting.